• رازگشایی از رد پای هیتلر؛ پیشوا بعد از شکست خودکشی کرد یا به آرژانتین گریخت و سالها زندگی کرد
  • اشتباه فاجعه‌بار هیتلر و استالین
  • ناگفته‌هایی از استفاده هیتلر و ارتش آلمان از داروی مخدر / اشغال فرانسه به کمک داروی مخدر!
  • نگاهی به «جنبش‌های فاشیستی» اثر ارنست نولته/ حمیدرضا امیدی سرور
  • هیتلر که بود؟ / همه آن چیزها که از هیتلر نمی دانیم
اخبار برگزیده