• نگاهی کوتاه به «آلیس در بستر» اثر سوزان سانتاگ
  • نوشتن از زندگی سخت‌تر است / به روایت سوزان سانتاگ
  • ادبیات کسب و کار من است / نوشتن به روایت سوزان سانتاگ
  • تماشای رنج دیگران / نوشته ای از سوزان سانتاگ/ ترجمه: خجسته کیهان
  • ادبیات می‌خواهد پرتوقع باشد / نادر شهریوری (صدقی)
  • کیف‌شناسی به‌جای معناشناسی / درباره «علیه تفسیر» اثر سوزان سانتاگ
  • بیماری، به عنوان استعاره سوزان سونتاگ علیه تفسیر
  • و این است زندگی! / به روایت هفت نویسنده بزرگ
  • سوزان سانتاگ همنشین بی قراری، زندگی، مرگ و نوشتن
  • در خلوت بزرگان؛ عادات نویسندگان بزرگ هنگام نوشتن
اخبار برگزیده