• مروری بر کتاب «بازخوانی انگلس» اثر جان ریز / یگانگی تفکر مارکس و انگلس
 • سیر اندیشه مارکس؛ از تنگنای فلسفه به فراخنای جامعه و تاریخ
 • اینک مارکس: پایان نزدیک است ... فقط نه آن‌طور که خیال می‌کردیم / اسلاوی ژیژک
 • چرا مارکس؟ چرا حالا؟ / مکنزی وارک
 • آیا مارکس حرفی برای امروز و آینده دارد؟ / اسماعیل نوشاد
 • کتاب «کانت و مارکس» ؛ بازسازی ماتریالیسم تاریخی حول مفهوم مرکزی مبادله‏
 • تاریخ سرمایه / کتاب سرمایه و فراز و فرود ترجمه آن به فارسی
 • «مارکس و تاریخ» نوشته ای از اریک هابسبام ترجمه‌: حسن مرتضوی
 • نسبت کیرکگور با هگل و مارکس / گفت‌و‌گو با صالح نجفی
 • فیلسوف هایی که هوس رمان نویسی به سرشان زد
 • مارکس و وبر: منتقدان سرمایه‌داری
 • مقدمه مارشال برمن بر اثر کلاسیک مارکس / فرو افتادن حجابها / ترجمه حسن قاضی مرادی
اخبار برگزیده