• نگاهی به رمان روایت یک مرگ در خانواده اثر جیمز ایجی / چرا هنوز جيمز ايجي اهميت دارد؟
  • چرا جیمز ایجی؟
  • جیمز ایجی؛ جیمز دینِ ادبیات
  • داستان عشق و تنهايي / نگاهی به رمان «روايت يك مرگ در خانواده» اثر جیمز ایجی
  • جان آپدايك از جیمز ایجی می گوید: نویسنده ای که همه قطارها را از دست داده بود!
اخبار برگزیده