گفتگو با داریوش مهرجویی؛ «هامون» را با «ترس و لرز» ساختم!

زندگی و آثار داریوش مهرجویی: از دیروز تا امروز

گفتگو با داریوش مهرجویی؛ «هامون» را با «ترس و لرز» ساختم!
آن شب سرد زمستانی هرگز از خاطرم نمی‌رود. شبی که با «خسرو شکیبایی» از کافه‌ای محقر در مقابل سینما عصرجدید آغاز شد و در ادامه به دیداری شتابزده با «داریوش مهرجویی» به هنگام ورود به سینما گره خورد. همان‌جا بود که در آن ازدحام تماشاگران جشنواره، مهرجویی خطاب به شکیبایی گفت: «می‌توانم روی تو حساب [...]
( مطلب کامل را بخوانید...)
|