خدا هم سینمای تارانتینو را دوست دارد!

همه چیز درباره‎ی «جانگوی آزاد شده» / نیره رحمانی

خدا هم سینمای تارانتینو را دوست دارد!
طبق یک باور خرافی و برداشت غلط از تقویم  چند هزار ساله اقوام مایا و در آمیختن آن با پیش‎گویی‎هایی از دیگر فرهنگ‎های برخی در انتظار آن بودند که در روز ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ جهان به آخر برسد، عده‎ای حتی با برداشتن آذوقه و پناه بردن به مناطق امن (؟!)  این جریان را زیادی جدی [...]
( مطلب کامل را بخوانید...)
|