• اتوپیای وارونه! / حمید رضا امیدی سرور
  • جورج اورول؛ ادیبی شاخص یا نویسنده‌ای متوسط؟
  • علت اصلی مرگ «جورج اورول» کشف شد
  • مارگارت اتوود: پايان «١٩٨٤» را اشتباه خوانده‌ايم
  • اورول در انتخاب میان بد و بدتر / نادر شهریوری (صدقی)
  • جنگ جهاني به روایت نامه‌هاي جورج اورول
  • اورول و آس و پاس‌هایش / حمیدرضا امیدی سرور
  • آنها نویسنده شدن را با خبرنگاری شروع کردند
  • رازگشایی از زندگی شخصی و رمزآلود جورج اورول
  • یادی از جرج اورول و«رمان «1984» در زاد روزش
  • جورج اورول كيست؟!
اخبار برگزیده