• مهاجرت از روح به روح / نگاهی به «شهر نوازندگان سفید» نوشته‌ی بختیار علی
 • عبور از بیگانگی؛ «دریاس و جسدها» اثر بختیار علی/ علیرضا آقائی راد
 • بررسی پدیده‌ی مهاجرت با مطالعه‌ی پنج رمان برجسته‌ی اقلیم کردستان / سیداحسان زاده‌سید
 • شهر نوازندگان سفید، رمانی در ستایش زیبایی
 • نگاهی به کتاب «آخرین انار دنیا» اثر بختیار علی
 • گفتگو با بختیار علی
 • تکمله‌ای بر ماجرای سرقت ادبی از ترجمه رمان بختیار علی/ مریوان حلبچه ای دستخط بختیار علی را رو کرد
 • پاسخ علیرضا اسدی (مدیر نشر نیماژ) به ادعای مدیر نشر افراز: سرقت ادبی را چه کسی انجام داده است؟
 • نویسنده ای از جنس امبرتو اکو / سردار محمدی (به مناسبت تجدید چاپ ترجمه هایش از بختیار علی)
 • نگاهی به رمان «آخرین ‌انار ‌دنیا» بختیارعلی / رضیه انصاری
 • روشنفکران علیه داعش / نقد کتاب بختیار علی درباره داعش
 • نگاهی به «آیا با لاکان می‌توان انقلابی بود؟» نوشته بختیار علی
اخبار برگزیده