• گورسپاری رسمی؛ با مراد فرهادپور در درباره اشباح هدایت
  • گفت‌و‌گوی جواد گنجی با مراد فرهادپور / هگل و انقلاب فرانسه
  • روشنفکری دینی در جهان امروز/ در میزگردی با حضور با مراد فرادپور و صالح نجفی / بخش نخست
اخبار برگزیده