• فلسفه شوپنهاور در ژرف‌ترین لایه‌اش «مشق مرگ» است / جولیان یانگ
  • مارکس و وبر: منتقدان سرمایه‌داری
  • چالش نظری فلسفه‎‎‌ی قاره‎‎‌ای و تحلیلی / کاوان محمدپور
  • اندیشه‌ی سیاسی اسپینوزا
اخبار برگزیده