• گفتگو با کلاریسی لیسپکتور/ آشوب کلمات در «ضربانِ» کلاریسی لیسپکتور
 • چه چیزی گتسبی را گتسبی می‌کند / پویا رفویی
 • روایت منوچهر بدیعی از بلومزدیِ سال گذشته به‌مناسبت شانزدهم ژوئن، «روز بلوم»
 • «ادبیات در مخاطره» تزوتان تودوروف / ساختارگرای توبه‌کار
 • رعشه نوشتن/ مارگریت دوراس به روایت انریک بیلا- ماتاس
 • ناپدید نوپدید؛ شرق بنفشه و شهریار مندنی پور
 • «ادبیات و اقتصاد آزادی: نظم خودجوش فرهنگ» به‌روایت محمد مالجو، عادل مشایخی و پویا رفویی
 • هیروگلیف بودلر / پویا رئوفی
 • زادروز آندره مالرو / نگاهی به زندگی و آثار فاتحان
 • راز‌زدایی از جامعه‌شناسی ادبیات اثر ژاک رانسیر ترجمه پویا رفویی
 • وجه شاعرانه بالزاک
 • به سخن درآمدن سنگ‌ها / ژاک رانسیر . ترجمه پویا رفویی
 • این عوام رمان‌خوان
 • دیگر سوژه‌ای در کار نیست / ژاك رانسير
 • سیاستِ ادبیات: زمانی برای کلام ژاک رانسیر . ترجمه پویا رفویی
 • سنگی بر گوری اثر جلال آل‌احمد، پنجاه سال بعد به روایت لیلی گلستان، احمد غلامی، امیر احمدی آریان و پویا رفویی
اخبار برگزیده