• آیا زندگی‌نامه می‌تواند هنر خشک بی‌پیرایه‌ی بکت را توضیح دهد؟ / ترجمه: پیمان چهرازی
 • حکمت تسلیم / اندی ویمبوش/ مترجم: علی قاسمی منفرد
 • ساموئل بکت؛ نخستین نویسنده دوزبانه قرن بیستم / بهار سرلک
 • واپسین تاریخ در انتظار گودو / حامد داراب
 • نگاهی به کتاب «مالون می‌میرد» و «دست آخر»/ حمیدرضا امیدی‌سرور
 • شکل‌های زندگی: به مناسبت انتشار «بوطیقای صحنه، مقالاتی در مطالعات تئاتر»
 • بکت به یاد می آورد؛ اولین بار که جویس را دیدم...
 • بازتاب قرنی دگرگون و شرمگین / نگاهی به آثار بکت / اکبر پویان فر
 • «ننامیدنی» اثر ساموئل بکت؛ ترجمه مهدی نوید/ هم آوازی ادبیات و فلسفه / حمیدرضا امیدی سرور
 • بکت، نویسنده‌‌ای که از نسبیت انسان خردگرا می‌گریزد
 • این منم ساموئل بکت! / حمید رضا امیدی سرور (به بهانه انتشار پارتیزان و کبوترها)
 • همچنان در انتظار گودو هستیم! / به همراه 10 جمله ماندگار ساموئل بکت
 • دلهره انسان در برابر تنهایی و مرگ
اخبار برگزیده