• گورسپاری رسمی؛ با مراد فرهادپور در درباره اشباح هدایت
  • گفت‌و‌گوی جواد گنجی با مراد فرهادپور / هگل و انقلاب فرانسه
  • گفت‌وگو با مراد فرهادپور / افقی به روی ادبیات روشنفکری
  • مد و فلسفه؛ يك رابطه دو‌پهلو ؛ به روایت مراد فرهادپور
  • روایتی از آلن بديو / بار دیگر مه ٦٨
  • تفکر رهایی‌بخش «با» و «بدون» مارکس مراد فرهادپور
  • روشنفکری دینی در جهان امروز/ در میزگردی با حضور با مراد فرادپور و صالح نجفی / بخش پایانی
  • روشنفکری دینی در جهان امروز/ در میزگردی با حضور با مراد فرادپور و صالح نجفی / بخش نخست
  • دو گفتار درباره ژیل دلوز/ ژیل دلوز از نگاه مراد فرهادپور و دکتر محمد ضمیران
اخبار برگزیده