• خوانش رمان «روشن مثل عشق، تاریک مثل مرگ» نوشته ی مِحمِد اوزون / از جواد اسحاقیان
  • نگاهی به کتاب «انسان و زمان آگاهی مدرن»/ دکتر علی غزالی‌فر
  • ترجمه یکی از مقالات ژیل دلوز در کتاب «مقالات انتقادی و کلینیکی»/ محمدزمان زمانی جمشیدی
  • مهم ترین شارحان اروپایی «نیچه»
  • سینمای دلوز؛ سینمای سیاست
  • «دلوز» امروز به چه کارمان می‌آید؟
  • یک قرن بده و بستان سینما و فلسفه / رابطه سینما و فلسفه از نگاه فیلسوفان نامدار
  • ژیل دلوز و سینما / چگونه سینما زندگی را دگرگون می کند / حمیدرضا امیدی سرور
  • بالاخره فلسفه چیست؟! / از منظر ژیل دلوز و فلیکس گتاری
  • دو گفتار درباره ژیل دلوز/ ژیل دلوز از نگاه مراد فرهادپور و دکتر محمد ضمیران
اخبار برگزیده