• باربی مهاجر/ در بابِ جایزه ی گُنکور به مریم مجیدی / مهین میلانی
  • گفتگو با ژان اشنوز نویسنده برجسته فرانسوی برنده جایزه گنکور
  • یک نویسنده ایرانی برنده جایزه گنکور شد/ رمان مارکس و عروسک اثر مریم مجیدی و موفقیت در جایزه گنکور
  • مرگ کسب و کار من است / «دیدار به قیامت» اثر پیرو لومتر
  • نویسنده ای که دوبار و با دو نام جایزه گنکور را گرفت!
اخبار برگزیده