• شکسپیر درباره‌ی طاعون چه نوشت / استیفن گرینبلت/ مترجم: علی قاسمی منفرد
  • هنر ترجمه / مارک پولیتزوتی / برگردان علی قاسمی منفرد
  • درسی که "تاجر ونیزی" در مورد تنفر قومی و تخیل ادبی به من آموخت / نوشته استیفن گرینبلت ترجمه: علی قاسمی منفرد
اخبار برگزیده