• دقت‌هایی در رمان «ملاقات با جوخه آدم‌کُش» نوشته جنیفر ایگان / مهدی معرف
  • سیزده دلیل برای خواندن «ملاقات با جوخه آدم‌کُش» / سمیه مهرگان
  • نگاهی به «ملاقات با جوخه آدم‌کُش» اثر جنیفر ایگان / پرتو مهدی‌فر
  • پروست، فاکنر و جنیفر ایگان / در باره «ملاقات با جوخه آدم‌کُش» اثر جنیفر ایگان
اخبار برگزیده