• ریشه های ایده‌ی باکره در عهد عتیق / پیمان خسروتهرانی
  • نگاهی به پیدایش سینمای نو در شوروی و مکتب مونتاژ، با تمرکز بر تدوین دیالکتیک آیزنشتاین
  • حماقت برای عشق (یادی از سم شپارد) / هرولد بلوم
  • نگاهی به دنباله نویسی در ادبیات با تمرکز بر نغمه یخ و آتش / پیمان خسروتهرانی
  • تثلیث تاریخ، فلسفه و نوول / درباره «زلزله در شیلی» اثر هاینریش فون کلایست
اخبار برگزیده