• نیم قرن با «سیمای زنی در میان جمع» / فاطیما احمدی
  • رمان‌های سیاه تاریخ آمریکا/ فاطیما احمدی
  • از قصه نو تا روایت نو/ دقت‌هایی در رمان «غروبدار» نوشته سمیه مکّیان
  • از خواندنیهای کتابخانه فلسفه زندگی نشر نو
اخبار برگزیده