• نویسنده‌ای است که به روابط آدم‌ها توجهی ویژه‌ دارد
  • کازوئو ایشی گورو از فوت و فن‌های نوشتن خود می گوید
  • نوبل با انتخاب «ایشی گورو» از «خاص‌نویس‌ها» فاصله گرفت
اخبار برگزیده