• خواندن نویسندگان قدیمی مثل سفر در زمان است، باید برای آن مجهز شوید
  • در ستایش رمان یا چرا رمان خواندن مهم است... خیلی مهم!/ دکتر علی غزالی‌فر
اخبار برگزیده