• نگاهی به کتاب «دیالوگ با هایدگر» اثر ژان بوفره/ شروین اولیایی
  • نگاهی به کتاب «بهای سنگین مادی‌گرایی» اثر تیم کاسر / میلاد سبزه‌آرا و مصطفی محمدی
  • نگاهی به کتاب «تولد پزشکی بالینی» اثر میشل فوکو/ فاطمه ولیانی
  • نگاهی به کتاب «در جستجوی معنای زندگی» اثر خسرو ناقد / دکتر علی غزالی‌فر
اخبار برگزیده