• رؤیای بزرگ/ زندگی و زمانه‌ی آرتور کستلر
  • شهروند جهانی، علی‌رغم میل خود/ زندگی و زمانه‌ی اریش ماریا رمارک
  • روایتی خواندنی از زندگی ارنست همینگوی/ ترجمۀ مهشید میرمعزی
  • روایتی خواندنی از زندگی ویلیام فاکنر / برگردان: مهشید میرمعزی
  • ادبیات و ترچمه ادبی در گفتگو با مهشید میرمعزی
اخبار برگزیده