• تاریخ‌نگاری ترجمه‌ی زنان در ایران به سیاق فرزانه فرحزاد / مهرداد رحیمی مقدم
  • نگاهی به کتاب «از فرانکلین تا لاله زار» / سیروس علی نژاد
  • نگاهی به کتاب نامه های همایون صنعتی زاده به خواهرش / حمید رضا امیدی سرور
اخبار برگزیده