• شکل‌های زندگی: درباره تزوتان تودوروف به‌بهانه درگذشت‌اش / نادر شهریوری (صدقی)
  • «ادبیات در مخاطره» تزوتان تودوروف / ساختارگرای توبه‌کار
اخبار برگزیده