• سیر اندیشه مارکس؛ از تنگنای فلسفه به فراخنای جامعه و تاریخ
  • اینک مارکس: پایان نزدیک است ... فقط نه آن‌طور که خیال می‌کردیم / اسلاوی ژیژک
  • چرا مارکس؟ چرا حالا؟ / مکنزی وارک
  • آیا مارکس حرفی برای امروز و آینده دارد؟ / اسماعیل نوشاد
  • کتاب «کانت و مارکس» ؛ بازسازی ماتریالیسم تاریخی حول مفهوم مرکزی مبادله‏
  • تاریخ سرمایه / کتاب سرمایه و فراز و فرود ترجمه آن به فارسی
  • «مارکس و تاریخ» نوشته ای از اریک هابسبام ترجمه‌: حسن مرتضوی
  • مارکس و وبر: منتقدان سرمایه‌داری
اخبار برگزیده