• گلی ترقی از مجموعه‌داستان تازه‌اش «دیوهای خوش‌پوش» می‌گوید: فرار از خاطره‌نویسی
  • گلی ترقی؛ تهران-پاریس / سمیه مهرگان
  • «بازگشت» باشکوه گلی ترقی سمیرا سهرابی
  • گلی ترقی؛ دختر تهران نوستالژی به زبان مادری، ازآمریکا تا پاریس
  • داستان آدینه (15): «بزرگ بانوی روح من» اثر گلی ترقی
  • بزرگ شدن چقدر مزخرف است/ گلی ترقی و نوستالژی شیرین تهران سالهای دور
اخبار برگزیده