• گناه جنوبیِ ویلیام فاکنر / اِوین کایندْلی / ترجمه‌ پیمان چهرازی
 • شکل‌های زندگی: انسان در داستان‌های فاکنر / نادر شهریوری (صدقی)
 • آیا باید رمان‌های فاکنر را بخوانیم و زندگی‌اش را فراموش کنیم؟
 • آیا باید رمان‌های فاکنر را بخوانیم و زندگی‌اش را فراموش کنیم؟
 • مسحوران مهتاب؛ از فاکنر تا هدایت / فرزاد طباطبایی
 • روایتی خواندنی از زندگی ویلیام فاکنر / برگردان: مهشید میرمعزی
 • مقایسه ای میان دو اثر از فاکنر و صادق هدایت / نگاهی متفاوت به دو اثر شاخص
 • نگاهی به داستان «یک گل سرخ برای امیلی» / ویلیام فاکنر
 • چه شد که نجاری تحصیل نکرده به نویسنده ای بزرگ بدل شد؟/ جی. ام. کوتسی‎
 • کتابی که آواز می‌خواند / ویلیام فاکنر و خشم و هیاهویش
 • نامه هایی از ویلیام فاکنر / رازگشایی از شاهکارهای فاکنر
 • نویسندگان بزرگ درمقام فیلمنامه نویس / ویلیام فاکنر و سینما
 • «خشم و هیاهو» ویلیام فاکنر چطور متولد شد؟
اخبار برگزیده