• نگاهی به «تنهايي اليزابت» اثر ويليام ترور و «دزد پادگان» اثر توبياس ولف
  • حکایت خواندنی تشرف به جهان مدرن / حمید رضا امیدی سرور
  • ساده اما عمیق / نگاهی به دو نمایشنامه ( اتاق عروس/ سهم زن) اثر والنتین کراسناگوروف
  • روشنگری ملایم و بسیار دردناک لایا / محسن توحیدیان
  • از تازه های نشر بیدگل / «زیبایی شناسی نمایشی» اثر ژان ژنه
  • «ساختار روان‌شناختی فاشیسمِ» ژرژ باتای و وضعیت «پاتِ» ادبی ما / شیما بهره‌مند
  • در دفاع از زيباشناسي / نگاهی به تازه ترین اثر مجید اخگر
  • «بارانداز غربی» کلتس و ابزوردیته جهان پول
  • برشت به روايت بنيامين
  • کیف‌شناسی به‌جای معناشناسی / درباره «علیه تفسیر» اثر سوزان سانتاگ
اخبار برگزیده