#وجیزه: چطور «انسان خداگونه» کم مانده بود نان مارا آجر کند!

#وجیزه: چطور «انسان خداگونه» کم مانده بود نان مارا آجر کند!

#وجیزه

چطور«انسان خداگونه» کم مانده بود نان مارا آجر کند!

حمیدرضا امیدی سرور

عرض شود که چندی است از وجیزه نویسی جامانده‌ام، نه اینکه حرفی نبوده که بوده، مجال نوشتن نبوده، اما انتشار کتاب «انسان خداگونه» (تاریخ مختصر آینده) اثر یووال نوح هراری با ترجمه زهرا عالی که به همت نشر نو به بازار آمده است، باعث شد تنبلی را کنار بگذارم. این کتاب را می توان ادامه «انسان خردمند» (تاریخ مختصر گذشته) به‌حساب آورد که سال پیش با ترجمه نیک گرگین توسط همین ناشر به بازار آمد و بی گمان انتشارش اتفاق مهمی بود.

کتابی پرمایه که با ترجمه خوب و چاپ مقبول به دست خواننده رسید و مخاطبان نیز به تعهد حرفه‌ای ناشر پاسخ مثبت دادند و در یک سال گذشته دوازده بار «انسان خردمند» تجدید چاپ شد و  نشان داد باوجود فقر مطالعه در ایران، کتاب اگر ارزنده باشد و با کیفیت منتشر شود، تیراژی آبرومندانه خواهد داشت.

دو سه روز بیشتر نیست که «انسان خداگونه» به بازار آمده و با وجود همه شوق و ذوقی که برای خواندن آن داشتم، هنوز مشغول ناخنک زدن به محتویات آن بودم که خبر انتشار چاپ دوم آن رسید... از شما چه پنهان باوجود اینکه در ظاهر از این موفقیت فرهنگی خرسند بودم، در باطن حسابی ترسیده بودم: اگر روزی همه کتابها اینطوری بی نیاز از معرفیِ امثال من، مخاطب خود را پیدا کنند که همین نان بخور نمیری هم که داریم بدجوری آجر می شود!  اندک اعتباری پیدا کرده‌ایم دود شده و به هوا می رود...

اما خوشبختانه و به واقع بدبختانه نه همه کتابها اینقدر خوب هستند و نه مردم ما خیلی کتابخوانند، از این اتفاق ها هم در طول سال یکی دو مورد بیشتر اتفاق نمی افتد.  طبیعی است آنها که از خواندن انسان خردمند کیفور شده اند با دیدن  انتشار ادامه این کتاب می خواهند عیش خود را کامل کنند. پس از فروش رفتن سریع چند چاپ اول این کتاب نباید شگفت زده شویم و آن را به حساب حسن انتخاب و حرفه‌ای گری ناشری بگذاریم که این روزها چاپ هر کتاب تازه اش، اتفاقی در بازار نشر ما به حساب می آید.

مد و مه/سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

نظرات:
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۳:۴۱:۲۷ كيان

چه عجب، تلسم شكست و از بند نشر چشمه گسست و آثار ناشرين ديگر نيز در اين سايت معرفي شد.

۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۷:۱۴:۵۱ بهنام

کیان طلسم را اشتباه نوشتی.

اخبار برگزیده