نامه ترز به هدایت / یادگار

نامه ترز به هدایت / یادگار

نامه ترز به هدایت

گربه کوچکِ ایرانی من. تنها یک کارت کوچک2، زیرا در مرخصی هستم، در«اترتا» پیش مادرم، و خیلی گرفتار. من چند روز پیش از«پون تورسن» رد می‌شدم، خیلی به نخستین ملاقاتمان فکر کردم – مادرم پیر شده و کمی بیمار است، این مرا ناراحت کرده. وقتی برگشتم به شما نامه خواهم نوشت، نزدیکِ 15 ژوئن. من را محکوم به بیوفایی نکن، شاید تنبلی، و چرا اسم معشوقم را می‌پرسی؟ ترجیح می‌دهی که به شما جواب بدهم که چند تا دارم، چیزی که لازم است بگویم این است که من از آنها هیچکدام را دوست ندارم. من به شما نامه‌ای مفصل، تا ده روز دیگر می‌نویسم. من شما را همیشه دوست دارم.

امضا

1- ترز همدم صمیمی هدایت در رنس، در زمان تحصیل هدایت در پاریس بوده است. پدر او در جنگ بینالملل اول در جبهة «مارینو» کشته شده بود و مادرش آرزو داشت دخترش با مرد دلخواه خود ازدواج کند و خوشبخت شود. متنِ نامة ترز به زبان فرانسه در کتاب « زندگی و آثار صادق هدایت » چاپ شده است.
2- معمولاً کارت پستالها عکس مناظر زیبا یابنایی تاریخی است، ولی کارت ترز تمثالی از پیرمردی سپیدموی و«خنزرپنزری» است که بر کنار رودی نشسته است و به نقطه‌های نامعلوم مینگرد.

 

مد و مه/پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۶

نظرات:
اخبار برگزیده