نگاهی گذرا به کتاب «راهنمای فلسفی زیستن» نوشته لوک فرای

نگاهی گذرا به کتاب «راهنمای فلسفی زیستن» نوشته لوک فرای

برخی کتاب‌ها، آینه‌ای هستند که ما را روبه‌روی خودمان قرار می‌دهند و به پرسش وامی‌دارندمان: گویی «پرسش مدام‌»اند و به‌قول حافظ، «عیش مدام» برای «لذت آگاهی»: «راهنمای فلسفی زیستن» نوشته لوک فرای (ترجمه افشین خاکباز، نشر نو) از جمله این کتاب‌ها است. خوانش این کتاب‌ دعوتی است به ویرانی «من» ازپیش‌ساخته‌شده‌مان برای بازساختن «من» خودساخته‌مان. پس، اگر اهل ریسک هستیم، و خطرکردن را دوست داریم، خوانش این کتاب‌ امکان دیگری است برای بازپرسیدن سوال‌های به‌جا، درست، منطقی و البته ایجاد افق‌های دید بیشتری رو به همه ما برای غورکردن در هستی و انسان، و دیدن دیگربار آن از زوایایی دیگر. «راهنمای فلسفی زیستن» بیش از آنکه حرف بزند عملا نشان می‌دهد که فلسفه مجموعه‌ای از اطلاعات نیست، بلکه پرسش‌گری و خردورزی ا‌ست. این کتاب با هدف پل‌بستن میان فلسفه و زندگی نوشته شده و به زبانی شیوا می‌کوشد تا آموزه‌های ماندگار فلسفه از جمله نقش اساسی آن در دستیابی به سعادت و زندگی همراه با معنا را توضیح دهد. نویسنده در کتاب می‌کوشد روش نقد اندیشه‌های فلسفی را معرفی و ما را با دیدگاه‌های فلسفی متفاوت آشنا کند.

 

به نقل از آرمان

مد و مه/پنجشنبه ۰۹ شهریور ۱۳۹۶

نظرات:
اخبار برگزیده