مروری بر "جوالدوز شیطان" نوشته محمد اسعدی

مروری بر "جوالدوز شیطان" نوشته محمد اسعدی

مجموعه داستان "جوالدوز شیطان" نوشته محمد اسعدی شامل16 داستان کوتاه است که به تتازگی توسط نشر "خورشید آفرین" به چاپ رسیده است.

داستانها این کتاب عمدتا در فضایی شهری و در دهه 50 تا 90 شمسی رخ می دهند. نویسنده سعی کرده د اولین تجربه داستان کوتاه از تنوع تکنیک های روایی بهره جوید. داستانها عموما در گونه ی واقع گرای مدرن، گاهی واقع گرای جادویی ( داستان سیاه مو) و بعضا سورئال( داستان ویلن طلایی) و یا وحشت اتفاق می افتد. بعضی از داستانها به داستان خاطره نزدیک می شود. نویسنده ذهن ماکسیمال دارد و علاقه مند است که خواننده را از طریق توصیف گاهی بسیار جزئی به جهان داستان نزدیک کند که شاید در پاره ای موارد دچار اطناب می شود و گاهی از مسائل بسیار مهم به صورت بسیار سریع و گذرا عبور می کند و داستان به یک خلاصه رمان نزدیک می شود. به نظر می رسد باز گویی برخی جزئیات، دل مشغولی بیشتری برای ذهن خواننده داشته و سعی کرده از جزء به یک کل نگری برسد که به نظر می رسد در برخی از موارد موفق بوده است. لحن روایی، ایجاد جذابیت و کشش از طریق تعلیق و توصیف معمولا خواننده را تا پایان داستان با خود همراه می کند.

ناکامی ، رنج، حسرت خواری برای روزهاگذشته دغدغه های عمده نویسنده را شامل می شود که گاهی با چاشنی تلخ و گزنده ای همراه می شود. داستانها ارزش مطالعه فرهنگی دارد و به نحوی بازگو کننده بخشی از یک برهه زمانی از فرهنگ ایرانی و خصوصا شهرستانی. این مجموعه که اولین اثرنویسنده در زمینه چاپ کتاب می باشد، شامل 126 صفحه در قطع رقعی و مبلغ 120000 ریال منتشر شده است.

 

مطالب رسیده به مد و مه

مد و مه/چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶

نظرات:
اخبار برگزیده