گونه ايراني «مسخ» كافكا منتشر شد

گونه ايراني «مسخ» كافكا منتشر شد

يك نويسنده ايراني رماني براساس اثر مشهور فرانتس كافكا «مسخ» نوشت.
مريم رازاني، همسر زنده‌ياد محمدعلي مهيمني - پيشكسوت تئاتر و سينما – در ابتداي كتاب خود آورده است:
«نخستين‌بار كه كتاب «مسخ» فرانتس كافكا را خواندم، به‌شدت از حشره شدن «گرگوار زامزا» جانبداري كردم. سرنوشت او با آن فضاي زندگي و كاري، تنها به آنجا مي‌توانست بينجامد. همان فضا و شرايط، گاه در زندگي ما – مردم- نيز احساس مي‌شد. روزهاي متمادي به خودم و آدمياني كه مي‌ديدم، مي‌انديشيدم؛ آدمياني كه به‌نظرم با «مسخ» شدن فاصله چنداني نداشتند. تصورم اين بود كه تنها يك تحول اساسي و بنيادين، احساس پوچي، بيهودگي و نااميدي را از دل مردم مي‌تواند بشويد و آنان را بر گام‌هاي خويش استوار سازد. سال‌ها گذشت؛ جامعه تحول‌هاي زيادي را تجربه كرد. در گيرودار يك بيماري و دوره طولاني درمان بار ديگر مسخ را مطالعه كردم. نيازي كه براي برخاستن و به جريان‌هاي جاري زندگي پيوستن در خود مي‌ديدم، موجب شد تا قلم به دست بگيرم «گرگوار» را كه در داستان من «آبتين» نام گرفت، از پوست سخت حشره‌گونه‌اش بيرون آورم و به او فرصت دهم تا بار ديگر بخت خويش را براي زندگي در شرايطي كه پس از مسخ او ايجاد شده بود، بيازمايد. مي‌توانم بگويم عمري بر سر آن نهادم. تا اينكه بالاخره مُهر پايان بر آن زدم و نام «هنوز هيچكس نيستم» بر آن نهادم. بعدها سه سال ديگر براي آن زمان گذاشتم تا به چشم يك ناقد، اثر را ويرايش كرده، به موجزترين شكلي كه مي‌توانم، اصلاحش كنم و در نهايت، بخت خود را براي به چاپ رساندن آن بيازمايم. تا چه قبول افتد و چه در نظر‌ آيد.»
اين رمان ٢٥٠ صفحه‌اي با نام «هنوز هيچكس نيستم» به‌قلم مريم رازاني توسط نشر آرادمان منتشر شده و در نمايشگاه كتاب تهران نيز عرضه خواهد شد.

مد و مه/چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

نظرات:
اخبار برگزیده