«واسازی متون جلال آل‌احمد» مجتبی گلستانی در تازه های انتشارات نیلوفر

«واسازی متون جلال آل‌احمد» مجتبی گلستانی در تازه های انتشارات نیلوفر

«واسازی متون جلال آل‌احمد» یکی از تازه‌های نشر نیلوفر است که نظرات انتقادی مجتبی گلستانی را درباره افکار و آثار آن نویسنده فقید و جایگاهی که در جریان‌های روشنفکری ایران بازی کرده است، دربردارد.

به گزارش مد و مه به نقل از  ایلنا، این کتاب در سال 93 نوشته شده و به دلیل تاثیری که آثار آل‌احمد در نوجوانی بر تفکرات نویسنده گذاشته، به رشته تحریر درآمده است؛ کتابی که به گفته نویسنده، قرار بود کتاب کم حجمی از آب دربیاید اما سرانجام به 236 صفحه رسید.

گلستانی با نقد تفکرات و تاثیراتی که رویکردهای فکری آل احمد بر جریان‌های روشنفکری ایرانی داشته، در نگارش این کتاب تحت تاثیر دریدا بوده؛ با این توضیح که او می‌خواست تاریخ فلسفه را به شیوه نقد ادبی بخواند، اما نگارنده سعی کرده در این کار انتقادی که عنوان واسازی را به تبعیت از دریدا برایش برگزیده، به دنبال این بوده که آل‌احمد درون چه استعاره‌هایی فکر کرده و نوشته است.

«واسازی متون جلال آل‌احمد» به قیمت 15500 تومان منتشر شده است

مد و مه/جمعه ۲۹ امرداد ۱۳۹۵

نظرات:
اخبار برگزیده