پیام وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی به جشنواره فیلم فجر

دکتر علي جنتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به سي وسومين جشنواره فيلم فجر پيام داد.

به گزارش مد ومه ، به نقل از ارتباطات و اطلاع رساني سي و سومين جشنواره فيلم فجر، متن پيام وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بدين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
مرغ افسانه اي سرزمين ما بارديگر پر گشود و از فراز کوه ها و دشت هاي سرزمين فيروزه اي فرود آمده است تا براي سي و سومين بار جشني برپا کند و همه آنان که نشانش را بر سينه دارند به ميهماني فراخوانده و شادماني شان را به نظاره بنشيند.
آن کس که دلي خوش به جهان آورده است از خانه سيمرغ نشان آورده است.سيمرغ افسانه اي، نشان دانايي و خردمندي است و به رازهاي نهان آگاهي دارد. او همه حق طلبان و راستگويان را ياري مي کند. سيمرغ همواره سخن تازه اي دارد و روايت هاي بديعي همراه مي آورد و سينماگر عاشق را در پناه بال و پرهاي زيباي خويش مي نوازد و گرامي اش مي دارد.
او خوب مي داند سينماگران، دل هايي به وسعت دريا و چشماني به روشني آفتاب دارند و بي حساب و کتاب سخني نمي گويند و اثري نمي آفرينند. آنها با داشتن پشتوانه اي با عضمت، تاريخي پرشکوه را روايت مي کنند.سيمرغ خوب مي داند که آوازه سينماگران سرزمينش فراتر از مرزهاي زميني طنين انداز شده است چون روايتگران حقيقت و رهروان راه سعادت و صاحبان ميراث گرانقدر هنر ايراني اند.
سيمرغ هر سال که پر مي گشايد به مدد هنرمندان شيفته اش بيش از سال قبل اوج مي گيرد و گوشه به گوشه سپهر پر ستاره ايران زمين را مي کاود و هزار نکته بديع و باريک تر از مو مي جويد. سيمرغ امسال جمعي از سينماگران با تجربه را ميزباني مي کند که با تحفه هايي نو آمده اند و جمعي ديگر که سوداي سيمرغ در سر دارند و در نخستين پرواز براي رفتن به اوج تلاش بسيار کرده اند. سيمرغ، رونق خويش را از مردمي مي داند که عاشق اند، عاشق هنر هفتم و عاشق سينمايي که سينماگر ايراني مي آفريند؛ مردمي که براي تماشاي فيلم هاي جشنواره ساعت ها در انتظار مي مانند و از اين انتظار شيرين خشنود و راضي اند.
سيمرغ از اسطوره هاي باستان مي آيد، از شعر عطار و از سروده هاي حماسي فردوسي، اما به خوبي مي داند که تاريخ ادبيات و هنر اين سرزمين در پناه آيين پيامبر عظيم الشان اسلام حضرت ختمي مرتبت مانا و پايا مانده است. او و همه سيمرغ نشانان گرداگردش از اسائه ادب به ساحت پيامبري که معرفت و هنر را از او آموخته و به يادگار گرفته اند آزرده اند.
سيمرغ به خود مي بالد چون مي داند که جشن امسال را با همه ميهمانانش و با همه آنان که به سينما عشق مي ورزند و در اين مسير گام مي نهند با نام محمد رسول الله (ص) آغاز مي کنند و اين طليعه را نشانه فرخندگي و مبارکي سي و سومين جشن سينماي ايران مي دانند.
آري سيمرغ و همه آنان که در طول سي و سه سال گذشته در سايه بال هاي زيباي او بالنده شدند خشنودند و اين رويداد هزار رنگ را به جشن مي نشينند. اين رويداد فرخنده را به همه سينماگران تلاشگرو تماشاگران ارجمند تبريک ميگويم و نشان سيمرغ که نشان خردمندي و دانايي است نصيبتان باد.

مد و مه/یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳

نظرات:
اخبار برگزیده