• طاعون خوانی در کوران کرونا / نورالله نصرتی
 • بهترین‌های ادبیات داستانی و غیرداستانی فارسی در سال 1398
 • مروری بر «فلسفه ادبيات» اثر پيتر لامارك / آنچه می توان ادبیات خواند!
 • بهترین کتابهای ترجمه در سالی که گذشت (1398)
 • بخوان و لذت ببر! / حمید رضا امیدی سرور
 • سخن با ماه می‌گویم؛ فریدریش و عصر رمانتیسیسم آلمانی / دکترداود میرزایی
 • خوانشی تازه از باورهای دیرینه / حمیدرضا امیدی‌سرور
 • صدای فراموش شدگان می ماند/ نورالله نصرتی
 • دلم برای زندگی تنگ شده/ ن گاهی به رمانِ «دیرمات» از سعید منافی
 • هم‌آوازی فلسفه و ادبیات / نیلوفر نیک‌سیر
 • «سرزمین مامورهای مخفی»؛ روایت‌هایی از سرزمین وحشت / امیر عباس کلهر
 • همه‌چیز از عشق شروع ‌شد / نگاهی به «خدای چیزهای کوچک» نوشته آرونداتی روی
 • بررسی سیمای زن در داستان های سپوژمی زریاب/ نیلوفر نیک‌سیر
 • عبور از بیگانگی؛ «دریاس و جسدها» اثر بختیار علی/ علیرضا آقائی راد
 • نگاهی به «وزارت درد» نوشته دوبراوکا اوگرشیچ / زندگی در تبعید
 • «خدای چیزهای کوچک»؛ کتابی برای همه اعصار / میچیکو کاکوتانی
 • روزگار بلاخیز و روشنفکران خانه بدوش حمیدرضا امیدی سرور
 • آرمانشهر انقلابی روسیه؛ رویایی که محقق نشد / حمیدرضا امیدی‌سرور
 • فرصتی برای شناخت منابع بکر در پژوهش‌های زردشتی / حمیدرضا امیدی سرور
 • نگاهی به «تنهايي اليزابت» اثر ويليام ترور و «دزد پادگان» اثر توبياس ولف
 • اسطوره ی Ex-nihilo از هیچ! / مهین میلانی
 • حکایت خواندنی تشرف به جهان مدرن / حمید رضا امیدی سرور
 • کیستی من؟ / نگاهی به « سایه و مرگ تصویرها» اثر عطا محمد
 • معرفی «کتابخانه فلسفه زندگی» نشر نو؛ افقی برای نگریستن فلسفی به زندگی
اخبار برگزیده