تعرفه و مكان های تبلیغاتی ارائه شده توسط مد و مه


تبلیغات


کد اندازه بنر محل نمایش مدت نمایش / قیمت
H1 728x90 تمامی صفحات یک ماه / 400,000 تومان سه ماه / 700,000 تومان شش ماه / 1,100,000 تومان
C1 160x600 تمامی صفحات یک ماه / 400,000 تومان سه ماه / 700,000 تومان شش ماه / 1,100,000 تومان
S1 160x90 تمامی صفحات یک ماه / 150,000 تومان سه ماه / 250,000 تومان شش ماه / 450,000 تومان
S2 160x90 تمامی صفحات یک ماه / 150,000 تومان سه ماه / 250,000 تومان شش ماه / 450,000 تومان
S3 160x90 تمامی صفحات یک ماه / 150,000 تومان سه ماه / 250,000 تومان شش ماه / 450,000 تومان
F1 728x90 تمامی صفحات یک ماه / 150,000 تومان سه ماه / 250,000 تومان شش ماه / 450,000 تومان

همراه با تخفیف ویژه برای مراکز فرهنگی و هنری.

جهت مذاکره با ایمیل hamidomidi.s@gmail.com مکاتبه فرمائید، و یا با شماره ی ۰۹۱۲۲۷۰۲۶۸۱ تماس حاصل فرمائید.